Ignacjańskie Dni Młodzieży
28 lipca - 1 sierpnia 2019 | Stara Wieś

Czym są IDMy?
Ignacjańskie Dni Młodzieży to 4-dniowe spotkanie młodzieży starszych klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych odbywające się w Starej Wsi koło Brzozowa. Jest ono ostatnich elementem rocznej formacji w Jezuickim Duszpasterstwie Młodzieżowym „Magis”, poprzedzonym 10-dniowymi rekolekcjami.

Jak wyglądają IDMy?
IDMy to dla młodych czas zabawy i radości, ale także okazja do rozwoju. Każdego dnia młodzi:

  • mają czas na modlitwę, w tym Eucharystię;
  • biorą udział w warsztatach, na których mogą rozwijąc swoje talenty, zdobywać kolejne kompetencje czy też spróbować swoich sił w czymś zupełnie dla siebie nowym. Mogą oni wybrać jedną z ponad dwudziestu opcji, takich jak zajęcia sportowe, artystyczne, językowe, praktyczne oraz rozwijące ich osobowość i uczące pracy z innymi;
  • spędzają czas ze znajomymi i zawierają nowe przyjaźnie.

Jakie są atrakcje w czasie IDMów?

  • gry i zabawy integracyjne pierwszego popołudnia;
  • nabożeństwo modlitewne, przygotowywane przez jedno z duszpasterstw;
  • konkurs filmowy, w którym młodzi mogą zaprezentować swoje talenty aktorskie, reżyserskie i operatorskie, rywalizując o nagrody;
  • koncert atrakcyjnego artysty w ostatni wieczór. Jest to wydarzenie, na które zaproszeni są także mieszkańcy Starej Wsi.

Oczywiście, wszystko to nie mogłoby się odbyć bez ofiarnej pracy wielu osób, które często pozostają niewidoczne: wolontariuszy, warsztatowców, wychowawców i jezuitów.

Nie mogę też zapomnieć o wielkiej życzliwości i hojności, jaką otacza nas tak wiele osób, naszych przyjaciół, sympatyków, dobroczyńców i sponsorów, bez których wielkiej życzliwości orgazniacja tego spotkania byłaby niemożliwa.

Krzysztof Jeleń SJ
Dyrektor XIV Ignacjańskich Dni Młodzieży

 
  • Podziękowania