Ignacjańskie Dni Młodzieży
28 lipca - 1 sierpnia 2019 | Stara Wieś

Jezuici, a w pełnym brzmieniu Towarzystwo Jezusowe, to męski zakon założony w 1540 r. przez św. Ignacego z Loyoli. Bardzo szybko zaczęło się do niego przyłączać wielu młodych ludzi, którzy odkrywali niezwykłą skuteczność duchowości ignacjańskiej w pogłębianiu swojej relacji z Bogiem i porządkowaniem swojego życia duchowego.

Franciszek Ksawery, jeden z pierwszych przyjaciół św. Ignacego, z wielkim zapałem pracował w Indiach i Japonii, mówiąc mieszkającym tam ludziom o Chrystusie. Opisywał on swoje apostolskie zaangażowanie i pragnienie dotarcia do Chin w listach, które wysyłał do Europy. Były one czytane przez wielu i zapalały ich serca do wstępowania do jezuitów z chęcią wyjazdu do nowo odkrywanych miejsc.

Wreszcie, od samego początku jezuici zajmowali się nauką i edukacją, nie tylko poprzez pracę na uniwerstytetach, ale także prowadząc szkoły i bursy (internaty). Angażowali się także w pracę z młodzieżą poprzez różnego rodzaju ruchy i duszpasterstwa.

Dzisiaj dalej staramy się kontynuować najlepsze tradycję naszych poprzedników. Pracujemy na misjach, prowadzimy domy rekolekcyjne, parafie, grupy i duszpasterstwa. W dziedzinie edukacji posiadamy szeroką ofertę na każdym poziomie nauczania, w tym kilka szkół średnich, a także bursy (internaty) dla młodzieży. Przy naszych placówkach działa także duszpasterstwo młodzieżowe Magis, skierowane do młodych w wieku 14-19 lat.

Jeśli chcesz się dowiedzieć o nas więcej, to zapraszamy tu i tu.

 
  • Podziękowania