Ignacjańskie Dni Młodzieży
28 lipca - 1 sierpnia 2019 | Stara Wieś

Dyrektor XIV edycji Ignacjańskich Dni Młodzieży:

Krzysztof Jeleń SJ

Organizator:

Ignacjańskie Dni Młodzieży
Mały Rynek 8
31-041 Kraków

tel. kom.: 797 907 841

e-mail: ignacjanskiednimlodziezy [wiadomo jaki zwierzak tu wskakuje] jezuici.pl

Biuro (25 VII-01 VIII):

Centrum Stanisława Kostki
Stara Wieś 778
36-200 Brzozów

Ofiary i darowizny można wpłacać na konto IDM tytułem:
XIV IDM – darowizna na cele statutowe

Towarzystwo Jezusowe – Prowincja Polski Południowej
Mały Rynek 8; 31-041 Kraków
Bank PKO SA III O/Kraków, ul. Szpitalna 15, 30-960 Kraków

Konto Bankowe: Ignacjańskie Dni Młodzieży

rachunek bieżący w złotych nr:

23 1240 4650 1111 0010 4628 5983

rachunek pomocniczy w walucie USD nr:

58 1240 4650 1787 0010 4628 6182

 
  • Podziękowania